Eiti į planą

Prisiekiu,

Tapęs Lietuvos Prezidentu, sąžiningai tarnausiu tėvynės labui, kurdamas Lietuvą, kurios niekas niekada daugiau nevairuos „nuo galinės sėdynės“, ir kuri man laimėjus rinkimus, eis tik įsiklausymo į žmones keliu, nebesitaikstys su siaurų politinių, partinių interesų grupių įžūlumu. 

Pasinaudodamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos suteiktomis galiomis Lietuvos Respublikos Prezidentui, dėsiu visas pastangas, ne tik bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ar Seimu, bet ir juos kontroliuodamas, kad per ateinančius penkerius metus būtų įgyvendintas “Stiprios Lietuvos proveržio darbų planas 2019 – 2024”, užtikrinsiantis skaidrią, tvirtą, turtingą, darnią, vieningą, ginančią ir besirūpinančią kiekvienu šalies gyventoju bei ryžtingai kovojančią su korupcija Lietuvą.

Saulius Skvernelis